Jobb och karriärväxling2019-06-10T14:49:55+00:00

Jobb & karriärväxling

Utveckling, utbildning eller nytt jobb?

.

I samband med att organisationen förändras så ändras också förutsättningar för medarbetarna. Det kan vara att en maskin ersätter tidigare arbetsuppgifter, att kroppen säger ifrån eller att man måste justera på grund av sitt privatliv.

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens från omställningsarbete vilket gör att vi kan hjälpa er att kartlägga både dold och öppen kompetens inom företaget.

Vi coachar även personer som har tankar på att byta arbete och där ni som arbetsgivare vill stötta detta. Vår erfarenhet visar att coaching i kompetensinventering och möjlighetsanalys ger arbetstagaren mer reflektion och fördjupad självinsikt över sin arbets- och livssituation. Tillsammans med dig som arbetsgivare kan medarbetaren fatta ett väl underbyggt beslut om sin fortsatta utveckling.

Hållbara människor skapar hållbara företag!

Möte innan coaching:
Nulägesanalys med information arbetsgivare och arbetstagare, gemensamt eller separat.

Möte 1:
Första coachningstillfället tillsammans med arbetstagaren går vi igenom syfte och förväntningar.  Vis kapar en handlingsplan och gör en kompetensinventering.

Aktiva insatser:

  • Coaching
  • Ansökningshandlingar, CV & personligt brev
  • Sökvägar och arbetsmarknadskunskap
  • Möjlighetsanalys
  • Inventera sitt befintliga nätverk och identifiera möjliga nya kanaler
  • Verktyg att jobba med själv inom självledarskap och motivation.
  • Kompetensinventering & handlingsplan.
  • Telefoncoaching
  • Intervjuträning

 Paket  ”Jobb – och karriärväxling”
5 tillfällen a´1-3h         Pris på förfrågan

Kontakta oss!