Stresshantering2019-01-15T15:16:58+00:00

Stresshantering

Tre delar med fokus på att medvetandegöra stress, hitta en acceptans och förståelse för situationen, och därefter genomföra medvetna handlingar som ger en långsiktig stress reducerad lösning.

KONTAKTA OSS!