Sjuk och frisktjänst

Tjänsten som hanterar dina medarbetares sjuk- och friskanmälningar.

Sjuka medarbetare kostar ditt företag både tid och pengar. Propus tjänst Sjuk och frisktjänst ger dina medarbetare ett mervärde i en personlig kontakt och rådgivning av en sjuksköterska under deras sjukfrånvaro samtidigt som den förenklar din egen hantering. Tjänsten är lämplig för företag med minst 20 anställda.

Vår tjänst Sjuk och frisktjänst

  • Ger berörda personer omedelbar avisering när någon sjukanmäler sig själv eller vård av barn.

  • Ger berörda en första bedömning när medarbetaren väntas tillbaka.

  • Ger medarbetaren medicinsk rådgivning under sjukperioden.

  • Ger personalchefen överblick över vilka medarbetare som omfattas av Försäkringskassans rehabkedja.

  • Ger statistik i realtid.

Fördelar med systemet

  • Medarbetaren behöver endast ringa ett telefonsamtal vid sjukanmälan.

  • Förenklar bemanningsplaneringen.

  • Ger statistik i realtid på både individ-, grupp- och organisationsnivå.

  • Innehåller verktyg för bearbetning av sjukfrånvaro.

  • Förkortar sjukfrånvaron, vilket sparar tid och pengar till företaget.

KONTAKTA OSS!