Coachande förhållningssätt

Vad är ett coachade förhållningssätt? Ett coachande förhållningssätt hjälper coachen klienten att ta fram svaren och lösningarna på sina egna utmaningar. Coachen ger inte råd utan ställer öppna frågor. Att leda sig själv och andra.