Coaching

Vi coachar företag & privatpersoner till ett hållbart yrkesliv

Alla borde ha en egen coach

I en värld full av möjligheter är det viktigare än någonsin att lära sig fokusera och prioritera. Det finns en anledning till att alla framgångsrika idrotts- och affärsmän/kvinnor har en egen coach. Coaching växer explosionsartat världen över och forskning visar genomgående på positiva resultat. Alla människor borde få möjlighet att nå sin fulla potential. Vad skulle coaching kunna innebära för dig och ditt företag?

Lärande för livet

Eftersom coaching ständigt utmanar dig där du befinner dig just nu bidrar den till ständig utveckling. Med hjälp av mental träning, nya tankemönster och bättre självinsikt skapar du dina egna verktyg för att säkerställa effektiv förändring i önskad riktning. Du lär dig gå från tanke till handling och får på så sätt nyckeln till livslångt lärande och personlig utveckling.

Coaching för individer och företag som vill mer

Känslan av att vara riktigt motiverad och leva utifrån sin fulla potential uppstår när vi lever utifrån våra värderingar och har ett tydligt syfte. Ofta vet vi dock inte varför vi gör någonting och vi fattar beslut av bara farten. Vi hinner inte alltid med. Propus erbjuder coaching för privatpersoner, chefer, ledare och medarbetare som vill få vägledning att se saker klart och välja rätt. Som vill ha mer av något (tex välbefinnande, framgång, motivation, närvaro, effektivitet, harmoni, glädje) eller mindre av något annat (tex stress, oro, psykisk ohälsa).
Coaching utgår från ett helhetsperspektiv och hjälper dig att identifiera dina hinder och resurser för att må och vara bra i din arbetsmässiga och privata vardag. Våra coacher hjälper dig att se det övergripande syftet, sätta individuella mål och staka ut en tydlig väg dit.

Vad är coaching

Varför coaching

Läs mer om

Företagscoaching
Individuell coaching
Företagscoaching
Individuell coaching