Det svåra samtalet

Hur lyckas du med det svåra samtalet?

Varför känns det svårt? Behöver du utveckla ditt personliga ledarskap? Propus ger dig verktyg för att känna dig trygg i det svåra samtalet.

Uppgiften att delge en medarbetare information om tex uppsägning, omställning , personlig hälsa missbruksproblematik, ökad sjukfrånvaro och minskad produktivitet är för många en stor utmaning. Genom vår workshop ”Det svåra samtalet” samt individuell coachning, får du som chef och ledare konkreta verktyg som hjälper dig att föra en naturligare dialog med din personal.

Mål

  • Att kunna tydliggöra när behoven uppstår.
  • Veta vad som är viktigt inför, under och efter svåra samtal .
  • Skapa förutsättningar för och känna sig trygg med att
    kunna lämna svåra besked.
  • Kunna hantera reaktioner.
  • På ett medvetet sätt kunna anpassa kommunikationen.
  • Få konkreta samtalsverktyg.
  • Ett starkare personligt ledarskap.
  • Finna och bibehålla inspiration, motivation och utveckling i sin chefsroll.


Susanna Nordlund

Född 1979 i Hudiksvall, sedan bosatt i Stockholm följt av 12 år i USA. Numera bosatt i Bollnäs sedan 2012.
ICF-certifierad coach med huvudsakliga uppdrag inom coaching och omställning i olika former.
Föreläsningar och workshops, allt för att passa just ditt företag.

Sagt om Susanna:
Susanna är enormt motiverande, inspirerande och väldigt enkel att förstå. Det märks att hon har erfarenhet och hon delar gärna med sig av sig själv.

.

Kontakta oss!