Det svåra samtalet

Uppgiften att delge en medarbetare information om tex uppsägning, omställning , personlig hälsa missbruksproblematik, ökad sjukfrånvaro och minskad produktivitet är för många en stor utmaning. Genom vår workshop ”Det svåra samtalet” samt individuell coachning, får du som chef och ledare konkreta verktyg som hjälper dig att föra en naturligare dialog med din personal.

Utbildningarna ges med fördel som en föreläsningsdel på en halvdag i kombination med en interaktiv workshop (heldag).
Detta för att deltagarna ska kunna fördjupa sig i materialet, få utbyte av varandras erfarenheter samt tid för reflektion.
Målet är, förutom att ge inspiration till utveckling i sin chefsroll, att öppna upp för naturliga steg till aktiv handling.

Kursdagarna varvas med föreläsningssekvenser, dialog och konkreta övningar samt gruppuppgifter. Materialet kan justeras och fokuseras för att anpassa kundens behov på bästa sätt.

 • Exempel på mål för utbildningsdagarna Det svåra samtalet:


  - Att kunna tydliggöra när behoven uppstår.


  - Veta vad som är viktigt inför, under och efter svåra samtal.


  - Skapa förutsättningar för att känna sig trygg med att kunna lämna svåra besked.
 

  - Kunna hantera reaktioner.


  - Få konkreta samtalsverktyg och på ett medvetet sätt kunna anpassa kommunikationen.


  - Ett starkare personligt ledarskap.


  - Finna och bibehålla inspiration, motivation och utveckling i sin chefsroll.

Kursdagarna varvas med föreläsningssekvenser, dialog och konkreta övningar samt gruppuppgifter. Materialet kan justeras och fokuseras för att anpassa kundens behov på bästa sätt.