Det svåra samtalet

Uppgiften att delge en medarbetare information om tex uppsägning, omställning , personlig hälsa missbruksproblematik, ökad sjukfrånvaro och minskad produktivitet är för många en stor utmaning. Genom vår workshop ”Det svåra samtalet” samt individuell coachning, får du som chef och ledare konkreta verktyg som hjälper dig att föra en naturligare dialog med din personal.

Vill du veta mer?