Extended Disc

Förstå dig själv för att lättare förstå andra

Det är ett analysverktyg för att förstå beteendestilar och vårt sätt att kommunicera. Det visar hur vi agerar individuellt och i grupp. Extended Disc beskriver vårt grundbetende (naturliga) och hur vi anpassar i en speciell miljö/situation (anpassade beteende). Analysen visar bl.a. hur vi kan utveckla oss, hur vi reagerar i olika situationer och hur vi kan bemöta personer med annan beteendestil än oss själva.

Vi har analyser som passar: anställd, företagare eller privatperson. Analysen är enkel att förstå och använda sig av. Våra coacher är Extended Disc certifierade och utbildade att återkoppla personliga – och grupprapporter.

 • Chef & ledare
 • Försäljning & kundvård
 • Kickoff & event
 • Förändringsarbete
 • Personlig utveckling
 • Karriärplanering
 • Teamprofil
 • Förbättra motivation, inspiration & arbetsklimat.
 • Skapa effektivare arbetsgrupper & team
 • Ökad förståelse för våra olikheter & förbättra kommunikationen
 • Verktyg till att kunna förbereda sig inför nya möten och att bemöta människor som dom vill bli bemötta.
 • Lösa konflikter och snabbare jobb med kärnfrågor
 • Större självinsikt och verktyg att jobba med hållbarhet som person
 • Ledarskapskapsutveckling genom att förstå vad som inspirerar & motiverar olika beteendestilar

Enskild– genomförande av Discanalys på nätet & sedan en enskild återkoppling med certifierad handledare.

Gruppanalys – varje person gör en Discanalys på nätet följt av en enskild återkoppling och 3h utbildning tillsammans med hela teamet.
Vi skräddarsyr varje paket utefter vad Ni har för önskemål och syfte med Er Disc-analys.

Med Extended Disc ökar möjligheterna till ett hållbart och framgångsrikt yrkesliv!

Mer information hittar du på vårt facebook evenemang! eller

KONTAKTA OSS!