Att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen

.

Öka din kunskap kring psykisk ohälsa

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad du som medmänniska kan göra för att hjälpa andra drabbade eller dig själv?
Den psykiska ohälsan på arbetsplatsen ökar och är den vanligaste orsaken till sjukskrivning.
Få verktyg att se dom tidiga tecknen och prata om vad psykisk ohälsa är.
Nu viktigare än någonsin! Bli medveten och se tidiga tecken.

Vi reder ut begreppen!

  • Hur kan stress påverka vår psykiska hälsa?

  • Vad är skillnaden på psykisk ohälsa och psykisk sjukdom?

  • Vad kan psykisk ohälsa innebära för personal & arbetsplats?

  • Vad kan medarbetare göra när en kollega visar tecken på psykisk ohälsa?

Det berör & påverkar oss alla!

  • Förebygg psykisk ohälsa och sjukskrivning

  • Öka kunskap & medvetenhet om tecken på psykisk ohälsa.

  • Förebygg utanförskap och stärk den positiva arbetsmiljön.

  • Ge verktyg för att synliggöra och våga prata om psykisk ohälsa. 

Kunskap för att minska rädslor kring psykisk ohälsa


Elvira Bergkvist

MHFA – Certifierad instruktör i första hjälpen till psykisk hälsa via Karolinska Institutet.
Samtalscoach & lång erfarenhet inom sorgebearbetning

Sagt om Elvira
”Elvira är en trygg och pedagogisk handledare. Hon har ett inspirerande sätt att prata om ett ämne som för
många kan vara jobbigt. Hon hjälpte oss att reda ut begrepp kring psykisk ohälsa och vad vi som kollegor kan 
göra för att hjälpa varandra. Vi hjälptes åt att lyfta ett ämne som känns extra aktuellt under rådande pandemi. ”

.

Kontakta oss!