Företagscoaching

Företagscoaching stärker din verksamhet

Hur då?

Propus erbjuder företagscoaching för såväl enskilda medarbetare, chefer & ledare och team & grupper. När du fokuserar på människans behov och lär dig bemästra dem når ditt företag utveckling och framgång. Processen skräddarsys efter verksamhetens utmaningar, mål och vision. Stärkt företagskultur, ökad motivation, bättre ledarskap, tydligare kommunikation och förhöjd arbetsglädje är bara några positiva effekter din verksamhet når med företagscoaching.
Propus klargör ert nuläge och önskade läge och leder er från tanke till handling. Vill du veta hur coaching kan stärka din verksamhet?

 • Ökad lönsamhet och mer effektivitet
 • Motiverade medarbetare
 • Tydliga företagsmål och visioner
 • Nöjdare kunder
 • Tydligare och mer coachande ledarskap
 • Mindre sjukfrånvaro och ökad arbetshälsa
 • Starkare företagskultur

Förslag på företagspaket och fokusområden

Chef & Ledarskapscoaching
Vilka är dina styrkor och vad behöver du bli bättre på? Ledarskapscoaching främjar ditt företag då det ger chefer utrymme för ökad självmedvetenhet, nya insikter och reflektion.

Läs mer

Motiverade medarbetare
Bakom varje chef, ledare och medarbetare finns något viktigare – nämligen individen. Att investera i humankapitalets utveckling är ett effektivt sätt att nå affärsmålen.

Läs mer

Starka team & ökad arbetsglädje
En hög arbetsglädje sparar företaget mycket resurser. Coaching stärker och utvecklar det friska i organisationen och minskar psykisk ohälsa, hög sjukfrånvaro och låg motivation. 

Läs mer

Jobbväxling & kompetensutveckling
Vet varje medarbetare varför de gör någonting upplever de att deras insats gör skillnad och presterar bättre. Ett företag som tar tillvara på medarbetares kompetens når bättre resultat.

Processen

Nedan är förslag på företagspaket. Vi skräddarsyr rätt process och kombination av nedan utifrån dina behov.

 • Workshops för team och grupper (ger möjlighet att arbeta tränings- och processorienterat)
 • Individuell coaching & samtal (för chefer, ledare och medarbetare)
 • Inspirationsföreläsningar och inspirationsdagar (ofta vid uppstart av en coaching process eller vid personaldagar)
 • Ledarskapsutbildningar (för ledare som vill ta nästa steg och utvecklas)

Resultat av företagscoaching

Forskning visar att alla företag som satsat på coaching når bättre resultat och större arbetsglädje. Utmaningar kan vara till exempel otydlig ledarskap, ohälsa på arbetsplatsen, konflikthantering, hög sjukfrånvaro, hög personalomsättning, otydliga mål eller missnöjda kunder. Företag som är på sin topp är precis lika beroende av coaching för att arbeta proaktivt. Hur ska ni undvika att bli bekväma och säkerställa att ni alltid är redo för nästa steg?

Kontakta oss!