Hälsocoaching

Vi erbjuder friskvård och hälsocoaching till privatpersoner och företag

Friskvård är ett samlingsbegrepp på åtgärder som stimulerar en person till egna aktiva hälsobefrämjande insatser, det vill säga att hålla sig frisk genom sunda levnadsvanor. Vi erbjuder bland annat friskvård genom Hälsocoachande samtal, Workshops och Fysisk aktivitet.
Varför friskvård? Hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen hjälper medarbetaren till större välmående som bland annat kan leda till ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro.

Hälsocoaching

Individuella coachande samtal och MI samtal. Med ett helhetsperspektiv på det stora området hälsa får individen hjälp att hitta vägar till välmående och god hälsa. Vi kartlägger nuläge och skapar medvetenhet om nuvarande situation och förutsättningar till hälsosammare levnadsvanor. Vi tittar på levnadsmönster och eventuell förändring av dessa. Vi sätter för individen realistiska delmål och mål och tar fram strategi för att nå dessa.

Varför hälsocoaching? För att inspirera, coacha och stötta till sunda levnadsvanor som passar individen, för att nå god hälsa och personlig utveckling.

Fysisk aktivitet och träning

Anpassad efter behov, förmåga och förutsättningar. Fysisk aktivitet eller Funktionell träning utan redskap. Gruppträning som kan vara svettiga hårda pass eller lättare rörlighets övningar där man inte behöver byta om. På arbetsplatsen eller annan plats inomhus eller utomhus. Övningar och pass som man kan ta med sig hem och är lätta att utföra på egen hand.

Läs mer