Individuell coaching

Det kan handla om förändringar i livet i både stora och små frågor som tex personlig utveckling, bättre hälsa, stresshantering, stärkt självkänsla, karriärval, relationsproblem, kris- och konflikthantering m.m. Det coachande förhållningssättet kan användas i alla privata och arbetsmässiga relationer, då den alltid utgår från den viktigaste – nämligen relationen med dig själv. Genom samtal, övningar, träning och handlingar leder individuell coaching dig dit du vill.
Vet du inte vad du vill? Du är inte ensam. Det är otroligt vanligt idag att vi i en ständigt uppkopplad värld är förvirrade, stressade, oroade, otåliga och springer på fel eller för många bollar. Att vi inte ser livet för alla borden eller måsten. Många vet inte vad de vill eller vill för mycket. Det handlar inte bara om att välja utan även om att välja bort. Propus utgår från ett helhetsperspektiv och hjälper dig att bena ut, sortera och prioritera.

Coaching processen

Vi benar först ut ditt nuläge och ditt önskade läge. Sen fokuserar vi på dina resurser och vad du behöver göra för att nå dit du vill. Vi klargör och stärker de strategier som för dig framåt, och medvetandegör eventuella hinder som kan uppstå. Reflektion och självkännedom är grunden för att kunna göra önskade positiva förändringar och nå sina mål. Coachingen bygger på kontinuerlig återkoppling och feedback för att hela tiden försäkra att du förändras åt rätt håll.

Första samtalet

Coaching bygger på förtroende mellan klient och coach. Att våga öppna upp och lära känna sig själv genom vägledning, frågor och uppgifter. Första tillfället går vi igenom dina behov, utmaningar och förväntningar och coachen berättar om processen. Ingenting är bindande och vill du inte fortsätta med coaching tar vi inte heller betalt för första tillfället. Alla coacher arbetar under tystnadsplikt.

Antal tillfällen?

Beror så på. Människan slutar aldrig att förändras. Vissa personer känner sig för stunden ”klara” med till exempel 3 tillfällen. Andra behöver mellan 3-10 eller fler gånger för att komma på rätt väg och göra mer långsiktiga förändringar. Vid första tillfället benar vi ut dina behov och lägger upp en coaching process utifrån vad som är lämpligt för dig.
Är du nyfiken på vad coaching kan göra för dig? Bra! Vi ser fram mot att höra från dig.

Resultat av individuell coaching

Genom att lära känna sig själv och identifiera sina drivkrafter uppstår en ökad känsla av välbefinnande och meningsfullhet. Genom frågor, handling, samtal, övningar, återkoppling och mental träning lär du dig att sätta rätt indviduella mål och uppfylla dem.

Vad skulle kunna hända om ditt företags medarbetare nyttjade sin fulla potential?
Propus coachar företag så att de blir mer lönsamma, effektiva och tydliga genom att stärka organisationens och ledarskap, mål och värderingar. Vad är era utmaningar och era styrkor? Vi hjälper er till ert första steg till positiv förändring.

  • Säkerställer fokus och riktning för förändring
  • Lär dig prioritera och sortera
  • Ökar medvetenhet och självinsikt
  • Motiverar och lyfter individens drivkrafter
  • Öppnar upp för nya möjligheter
  • Gör livet mer meningsfullt, utvecklar & stärker
  • Tar dig förbi hinder och begränsningar
  • Minskar ohälsa och ökar välbefinnande
  • Hjälp till självhjälp
  • Lär dig sätta rätt mål och nå dit