JobMatch Talent

För rekrytering & teambuilding

JobMatch Talent (JMT) är ett djupgående precisionstest för rekrytering och utveckling, såväl för enskilda medarbetare och chefer som för grupper.

Med 30 arbetsrelaterade egenskaper ger det dig en nyanserad bild av den testade. Testet är granskat och certifierat av DNV-GL och utvecklat för att kunna prediktera faktisk arbetsprestation. JobMatch Talent är baserat på arbetsrelaterad psykometri. Det praktiska med JMT är att testet kan användas på alla nivåer i organisationen, från produktions-, service- och administrativ personal till chefsnivå.

JobMatch Talent

Testsystem för pricksäker rekrytering och medarbetarutveckling

  • Rekrytera rätt person till rätt plats
  • Utbilda era ledare inom rekrytering och kravprofiler
  • För såväl enskilda medarbetare som grupper
  • För alla olika yrken
  • Certifierat och kvalitetssäkrat 

Kontakta Jenny Jenny på tel: 070-580 38 32, epost: jenny@propus.se