Klara alla omställningar – använd din inre kompass

Genom en inre trygghet, balans och närvaro står vi stadigt när livet snurrar, oavsett om det är på arbetsplatsen eller privat. Genom att vara ”här och nu” klarar vi det mesta, och dessutom mycket enklare än vi tror. Att vara närvarande och balanserad behöver inte vara komplicerat eller få förunnat. Materialet ger odramatiska och konkreta verktyg som enkelt kan anpassas till får faktiska miljö och vardagssituationer. Med balans och närvaro omfamnar vi förändringar och ser utvecklingsmöjligheter!