Kränkande särbehandling

Tydliggöra vad ”mobbing” och ”kränkande beteende” är för något. Vilka konsekvenser får detta på arbetsplatser? Varför uppstår mobbning och kränkande beteende? Förebyggande strategier och konkreta verktyg, hur skapar man en trygg arbetsgrupp med god självkänsla och självförtroende, tydlig kommunikation, inkludering? Skapande av handlingsplan för att lösa en pågående situation. Tydligt genomförande av åtgärder som chef och ledare.