NY SOM CHEF

Denna 2-dagars kurs passar både dig som är ny som chef och dig som funderar på vad att vara chef egentligen innebär.
Vi utbildar i Utvecklande Ledarskap (UL) vilket är ett ledarskapskoncept som har utvecklats av
Försvarshögskolan. Konceptet bygger på vetenskaplig grund och presenteras i Ledarskapsmodellen.

.

Ny som chef – Ledarskapsutbildning

UL är en konceptutbildning som tagits fram av Försvarshögskolan och används inom privat och offentlig verksamhet.
Utbildningen syftar till att ge ledare möjlighet att utvecklas i sitt ledarskap för att på ett effektivt och utvecklande sätt motivera sina medarbetare.
Utvecklande ledarskap bygger på att ledaren genom att vara ett föredöme
med personlig omtanke inspirera och motivera till delaktighet och kreativitet för ömsesidig nytta för både organisation och individ.

Ny som chef 2 dagar

Vår erfarenhet visar att det är viktigt att veta vad chefer på ert företag behöver, vilka utmaningar har ni sett och ser framåt – vi börjar med en kompetenskartläggning av din tjänst och arbetsplats.
Vi utgår från era behov och sätter ihop ett program av block utifrån era behov. Vi har möjlighet att erbjuda denna kurs fysiskt eller digitalt. Det ingår alltid ett möte per deltagare efter avklarad kurs, med en av våra ledarskapscoacher för att säkerställa utvecklingsplanen framåt.
Det är även en möjlighet för individen att se sina individuella utmaningar, vilket kan vara särskilt uppskattat om man bytt från medarbetare till chef.

Kursupplägg

•  Jag som chef – skapa min utvecklingsplan och det personliga ledarskapet
•  Mitt ansvar som ledare, arbetsrätt och arbetsmiljö.
•  Hur chefskap och ledarskap hör ihop
•  Konflikthantering och svåra samtal
•  Medarbetarskap – Kommunikation
•  Motivera och leda andra

Max 12 deltagare per grupp

Boka din plats – 24-25 jan

Det ingår alltid ett möte per deltagare efter avklarad kurs, med en av våra ledarskapscoacher för att säkerställa utvecklingsplanen framåt.
Det är även en möjlighet för individen att se sina individuella utmaningar, vilket kan vara särskilt uppskattat om man bytt från medarbetare till chef.

Utbildningen passar för alla chefer och nivåer. Inga förkunskaper krävs och man behöver inte gått någon ledarutbildning tidigare. Kursen passar in när som helst i ledarens utvecklingsresa.

Certifierade Handledare – Kvalitetssäkrade av Försvarshögskolan

Chefs- och ledarskapscoach
Jenny Näsström Lindgren
Cert. Coach

.

Vi erbjuder också egna kurser och program inom chef och ledarskap. 1⁄2-2 dgr per ämne.
• Ny som chef
• Chefens personalansvar
• Konflikthantering och svåra samtal
• Medarbetarskap – teambuilding
• On-och offboarding

.

UL – FÖRSVARSHÖGSKOLANS SIDA

Referenser från deltagare på UL i Söderhamn:

”Lärorikt då jag tydligt såg vad jag behöver utmana mig i och sen analysera det. Det var väldigt bra att man fick skapa en egen utvecklingsplan på kursen så man vet hur man ska fortsätta jobba med det.”

”Otroligt utvecklande och spännande och få lära känna sig själv ytterligare. Att kursen är gjord så att jag behöver fortsätta arbeta med de insikter jag fått under de första dagarna.”

”Otroligt utvecklande. Kunniga och kompetenta ledare och deltagare som sprider inspiration, motivation och öppnar upp sitt eget tänkande.”

”Det utvecklar, inspirerar och motiverar till ett bättre ledarskap och till att se mina styrkor.”

.

”För att få konkreta verktyg i det egna ledarskapet. Större förståelse för sig själv och medarbetare. Stärka sin självkänsla om sitt självledarskap. Borde vara alla ledare förunnat att gå UL!”

”Tydlig struktur och guideline under kursen. Jag tar med mig nya teorier och insikter till mitt jobb, känns naturligt och enkelt att ha detta som modell i mitt ledarskap.”

”Värdefullt att få jobba vidare med bedömningen som mina medarbetare svarat på, den ULL:en (bedömningen) är ett väldigt bra verktyg.  Den kommer jag läsa i med jämna mellanrum.”

.

Kontakta oss för att boka din plats