Om oss

Propus AB är ett företag som hjälper företag, anställda och privatpersoner att nå ett hållbart arbetsliv. Vi gör det genom att se och sätta människan i fokus. Vi vet genom lång erfarenhet att det krävs olika insatser beroende på uppdraget samt hur resan skall se ut. Vi vet att det är skillnad på coaching och coaching och vi vägleder individer och företag som bestämt sig för att de vill och vågar förändra och förbättra. Vi vill stärka, utmana och ge nya perspektiv till de vi coachar.

Vi tar dig dit du vill

Propus AB´s mål är att vara det självklara valet för individer och företag som vill ta nästa steg. Som vågar gå från tanke till handling. Genom att fokusera på dina styrkor, drivkrafter och möjligheter leder vi dig till önskad förändring i både små och stora frågor. Med andra ord – vi coachar dig att nå dit du vill.

Vår story

Propus AB startades i början av 80-talet med inriktning på både byggnadsvård och ekonomi. Arbetsuppgifterna var, förutom ekonomi och bokföring, inriktad mot företag- och verksamhetsutveckling och det pågick fram till mitten av 90-talet, då ändrades inriktningen mot att jobba med arbetslösa och långtidssjukskrivna. I slutet av 00-talet jobbade Propus med omställnings för kollektivanställda och från mitten av 10-talet så har Arbetsförmedlingen varit en stor uppdragsgivare tillsammans med en sjuk-& frisktjänst. Under de senaste åren har företaget växt både med fler anställda samt nya tjänster. Vi ser en ljus framtid för de tjänster vi erbjuder företag och privatpersoner. Propus AB vill få fler att leva utifrån sina värderingar och det som verkligen motiverar. För när det sker – når vi tillsammans oanade resultat och ökat välbefinnande.