Stresshantering

Tre delar med fokus på att medvetandegöra stress, hitta en acceptans och förståelse för situationen, och därefter genomföra medvetna handlingar som ger en långsiktig stress reducerad lösning.

KONTAKTA OSS!