UL – Utvecklande Ledarskap

Få insikt i hur du kan utveckla ditt eget ledarskap och lär dig metoder som inspirerar till engagemang, motivation och ansvar.

.

Utvecklande ledarskap – Ledarskapsutbildning

UL är en konceptutbildning som tagits fram av Försvarshögskolan och används inom privat och offentlig verksamhet.
Utbildningen syftar till att ge ledare möjlighet att utvecklas i sitt ledarskap för att på ett effektivt och utvecklande sätt motivera sina medarbetare.
Utvecklande ledarskap bygger på att ledaren genom att vara ett föredöme
med personlig omtanke inspirera och motivera till delaktighet och kreativitet för ömsesidig nytta för både organisation och individ.

Målet med utbildningen är:

  • Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback vilket ger ökad självinsikt och verktyg i din egen ledarutveckling. 
  • Bidrar till en ledarstil som utvecklar dina anställda, och på sikt ökad effektivitet.  
  • En metod för personlig ledarutveckling.

Kurs 2022 – Björnen, Söderhamn
6-8 Dec – 3 dagar
Uppföljning – 1 dag – 9 Feb

Kursen genomförs under 3 dagar i ett block samt en uppföljningsdag efter ca två månader. I mellantiden jobbar deltagarna med egen personlig utveckling genom att använda feedback, reflektion och bedömningsformuläret.
Pris 19.990kr ex.moms. Inklusive lunch, fika och material.

Utbildningen passar för alla chefer och nivåer. Inga förkunskaper krävs och man behöver inte gått någon ledarutbildning tidigare. Kursen passar in när som helst i ledarens utvecklingsresa.

Kursen leds av handledare som är utbildade och certifierade av Försvarshögskolan. Försvarshögskolan ansvarar även för kvalitetssäkringen, vilket b la innebär ett krav på handledarna att delta i Försvarshögskolans årliga handledardagar och övrig kompetensutveckling.

Certifierade Handledare – Kvalitetssäkrade av Försvarshögskolan

Chefs- och ledarskapscoach
Jenny Näsström Lindgren
Cert. Coach

.

Utvecklande ledarskap är ytterligare ett ledarskapskoncept framtaget av Försvarshögskolan. Kursen används numera inom försvaret och den civila marknaden. Läs mer om UL på Försvarshögskolans webbsida.

.

UL – FÖRSVARSHÖGSKOLANS SIDA

Referenser från deltagare på UL i Söderhamn:

”Lärorikt då jag tydligt såg vad jag behöver utmana mig i och sen analysera det. Det var väldigt bra att man fick skapa en egen utvecklingsplan på kursen så man vet hur man ska fortsätta jobba med det.”

”Otroligt utvecklande och spännande och få lära känna sig själv ytterligare. Att kursen är gjord så att jag behöver fortsätta arbeta med de insikter jag fått under de första dagarna.”

”Otroligt utvecklande. Kunniga och kompetenta ledare och deltagare som sprider inspiration, motivation och öppnar upp sitt eget tänkande.”

”Det utvecklar, inspirerar och motiverar till ett bättre ledarskap och till att se mina styrkor.”

.

”För att få konkreta verktyg i det egna ledarskapet. Större förståelse för sig själv och medarbetare. Stärka sin självkänsla om sitt självledarskap. Borde vara alla ledare förunnat att gå UL!”

”Tydlig struktur och guideline under kursen. Jag tar med mig nya teorier och insikter till mitt jobb, känns naturligt och enkelt att ha detta som modell i mitt ledarskap.”

”Värdefullt att få jobba vidare med bedömningen som mina medarbetare svarat på, den ULL:en (bedömningen) är ett väldigt bra verktyg.  Den kommer jag läsa i med jämna mellanrum.”

.

Kontakta oss för att boka din plats