UL – Utvecklande Ledarskap

Motiverade medarbetare

.

Utvecklande ledarskap – Ledarskapsutbildning 3 +1 dagar

UL är en konceptutbildning som tagits fram av Försvarshögskolan och används inom privat och offentlig verksamhet.
Utbildningen syftar till att ge ledare möjlighet att utvecklas i sitt ledarskap för att på ett effektivt och utvecklande sätt motivera sina medarbetare.
Utvecklande ledarskap bygger på att ledaren genom att vara ett föredöme
med personlig omtanke inspirera och motivera till delaktighet och kreativitet för ömsesidig nytta för både organisation och individ.

Målet med utbildningen är:

  • Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback vilket ger ökad självinsikt och verktyg i din egen ledarutveckling. 
  • Bidrar till en ledarstil som utvecklar dina anställda, och på sikt ökad effektivitet.  
  • En metod för personlig ledarutveckling.

Kursstart April 2021
3+1 Dag
Söderhamn

Kursen genomförs under 3 dagar i ett block samt en uppföljningsdag efter ca två månader. I mellantiden jobbar deltagarna med egen personlig utveckling genom att använda feedback, reflektion och bedömningsformuläret.

Utbildningen passar för alla chefer och nivåer. Inga förkunskaper krävs och man behöver inte gått någon ledarutbildning tidigare. Kursen passar in när som helst i ledarens utvecklingsresa.

Kursen leds av handledare som är utbildade och certifierade av Försvarshögskolan. Försvarshögskolan ansvarar även för kvalitetssäkringen, vilket b la innebär ett krav på handledarna att delta i Försvarshögskolans årliga handledardagar och övrig kompetensutveckling.

Certifierade Handledare – Kvalitetssäkrade av Försvarshögskolan

Ulf Jakobsson
Ann Zander

.

Kontakta oss!

Utvecklande ledarskap är ytterligare ett ledarskapskoncept framtaget av Försvarshögskolan. Kursen används numera inom försvaret och den civila marknaden. Läs mer om UL på Försvarshögskolans webbsida.

UL – FÖRSVARSHÖGSKOLANS SIDA