Vad är hälsa?

Vad är hälsa och hur kan man nå en god hälsa? Vad är fysisk aktivitet och varför skall vi röra på oss? Mental hälsa, stress, sömn, återhämtning och motivation. Kost, vad behöver vi äta och hur kan vi förbättra våra kostvanor? Skapa nya vanor, hur gör man det?