Varför coaching

Coaching är densamma oavsett om man coachar individer, chefer, organisationer eller team. Den bygger på att lyssna och utgå från klienten, gruppen eller organisationens nuläge genom att framhäva det egna ansvaret och uppmärksamma invanda mönster. En coach försäkrar dig om att du gör de val som är bäst för dig. Till skillnad från rådgivning bollar coachen tillbaka frågorna så att klienten hittar svaren själv inifrån, vilket gör metoden än mer effektiv.

  • Positiv och handlingsfokuserad

  • Utmanar och utvecklar

  • Vägleder och lyser upp det friska

  • Motiverar och hittar alternativa vägar

  • Identifierar ett högre syfte

  • Lyfter individers eget ansvar

  • Tydliggör styrkor och drivkrafter

  • Utgår från människans inre resurser

  • Processtyrd och målfokuserad

Vill du veta mer?

KONTAKTA OSS!