Workshops

Träning, nya insikter och praktiska verktyg

Varje workshop skräddarsys efter ditt teams behov och utmaningar så att era frågor och utmaningar lyfts på bästa sätt. Du får du praktiska metoder och verktyg varvat med fakta och konkreta exempel. För att stärka team och företagets ledarskap krävs självmedvetenhet, samarbete och öppenhet för förändring. Tid för träning och reflektion gör det möjligt att ändra invanda mönster samt stärka individer och företag.

Du får bland annat lära dig:

  • Grunderna i coaching – lyssna, fråga och leda

  • Förhållningssätt – som bygger starka team och ökar arbetsglädjen

Processen

Vi erbjuder workshops vid enskilda tillfällen vid till exempel utveckling av team, ledning och chefer, personaldagar, aktiviteter för kompetensutveckling etc. Då får ni ny kunskap, nya perspektiv och inspiration till förändring. För att fördjupa kompetens- och utvecklingsarbetet rekommenderar vi uppföljande workshops. När du arbetar tränings- och processorienterat blir utvecklingsarbetet mer effektfullt. Varje process sätts ihop efter ditt företags långsiktiga ambition och mål med fokus på ledarskapet och dess utmaningar.

För vem?

Propus arbetar med alla verksamheter, ledare och individer som vill mer och som vågar gå från tanke till handling. Under en workshop får du verktygen du behöver för ta dig vidare och nå nya höjder. Vi arbetar med de som vill utvecklas och är öppna för att skapa positiva förändringar. Varför? Jo för då vet vi att coachingen ger bäst resultat.

Hur?

Är du nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag? Hör av dig! Vi sätter ihop innehåll efter önskemål.

Kontakta oss!