Välkommen till PROPUS

Propus är ett företag som coachar företag, anställda och privatpersoner att nå ett hållbart arbetsliv.
Vi gör det genom att se och sätta människan i fokus.

Utifrån den uppmaning som Arbetsförmedlingen gett oss
jobbar vi på distans och digitalt för att minska smittospridningen av Covid-19 i samhället.

Spridningen av covid-19 ökar kraftigt igen, och kräver andra insatser än tidigare.
Vi på Propus har all respekt för pandemin och gör vad vi kan för att skydda oss och våra deltagare för spridning av viruset.
Vi kommer i samma utsträckning hålla kvalitén och kontakt.

Läs mer här:

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/sa-hittar-du-jobbet/tips-inspiration-och-nyheter/artiklar/2020-03-20-undervisning-och-gruppaktiviteter-bor-ske-pa-distans

Klicka här!

Redan deltagare i Stöd & Matchning?

Klicka här!

VAD BEHÖVER DITT FÖRETAG?

Har du passionen har vi verktygen!
Vi möter människan där dom är – inte där vi tycker dom skall vara